Informodiagnostyka

Niedoceniony za swoich czasów Nikola Tesla powiedział :

„Jeśli chcesz poznać sekrety Wszechświata – myśl w kategoriach energii, częstotliwości i wibracji”…

Informodiagnostyka to terapia częstotliwościami za pomocą urządzenia medycznego Healy Analyse (biorezonansu), który służy do analizowania Pola Informacyjnego- Kwantowego Pola danej osoby. 
Healy Analyse zawiera  dwa moduły: Rezonans i Analizę Aury klienta.
Przy czym Rezonans bazuje na 144 000 częstotliwościach  i obejmuje:

 1.  Odkrywanie  dysharmonii w ciele i  psychice – będacej odpowiedziom na pytanie ” Z czym  najbardziej  rezonuję obecnie”.
  Bazę do uzyskania odpowiedzi stanowią 144 000 częstotliwości pogrupowane w 21  programów: 
 2. Przywracanie stanu zdrowia poprzez nasycenie pożądanymi  częstotliwościami.

  a jeśli ciekawi Cię jaką masz aurę tj. jaka jest energia w poszczególnych Twoich czakrach to mogę wykonać:

 3. Obraz aury  Klienta. Analiza słupkowa/ procentowa.
  Healy dokonuje szczegółowo analizy trzech najintensywniejszych czakr.

Ad. I   Odpowiedzi na  pytanie „Z czym  najbardziej  rezonuję obecnie”  otrzymujemy wybierając niżej wymienione programy (w zależności od potrzeb). Wskazanymi przez Healy’ego pożądanymi częstotliwościami,   „nasycamy”  ciało klienta. 

 1. Australian Bush Flowers,
 2. Alaskan Gemstone Elixirs,
 3. Bach flowers,
 4. I Ching,
 5. Schuessler salts,
 6.  Healy Złoty Cykl,
 7.  Healy Ból / Psychika,
 8.  Healy Uczenie się,
 9.  Healy Fitness,
 10.  Healy Praca,
 11.  Healy Sen,
 12.  Healy Piękno,
 13.  Healy Skóra,
 14. Healy Równowaga bioenergetyczna 1,
 15.  Healy Równowaga bioenergetyczna 2,
 16.  Healy Meridian 1,
 17.  Healy Meridian 2,
 18.  Healy Czakra,
 19. Healy Ochrona,
 20. Healy Głęboki cykl,
 21. Łączna baza wszystkich częstotliwości. 

Healy Analyse posiada czujnik kwantowy, który rejestruje nasze fale- częstotliwości Twojego biopola. 

       Człowiek jest istotą „elektromagnetyczną”.  „Nadaje” i „Odbiera” fale
o odpowiednich częstotliwościach, które „niby świadomie” wybiera  (najczęściej z tych, które są ogólnodostępne dla Niego. Dlatego warto korzystać i zanurzać się – eksplorować wiedzę, która do nas teraz przychodzi – jest odtajniana…Nie obawiać się – jako wcześniej nie znanej ).
        I tak, kiedy zmieniamy swoje częstotliwości tj. nasycamy się pożądanymi częstotliwościami to oznacza, że zmieniamy się elektromagnetycznie. Innymi słowy: pobierając za pomocą Healy (alternatywa dla bioterapii) pożądane częstotliwości,  inaczej wibracje, zakotwiczamy nowe częstotliwości  z Pola Informacyjnego – Pola Kwantowego -Pola Inteligentnej Materii – ze Źródła.

 

Na poziomie fizyczności nasze ciało składa się z organów.
Każdy organ wibruje z odpowiednią- charakterystyczną dla siebie częstotliwością.  Dysfunkcja organu w ciele oznacza, że zakres częstotliwości uległ zmianie i wymaga powrotu do harmonii – tj. nasycenia się pożądana dla niego częstotliwością.

Np. szyszynka rezonuje na poziomie 8 Hz (rezonans  Schumanna).

Co ciekawe: Ostatnie dni grudnia przyniosły nam Ziemianom fale o tej właśnie częstotliwości. Skutkowało to bliższym otwarciem na telepatię i inne zdolności, które jako ludzkość są naszym wrodzonym dziedzictwem, ale zatraconym na drodze „ewolucji’.